سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق

با توجه به ضرورت دانش آموزان با مبانی تحقیق وپژوهش وسوق دادن آنها به امر پژوهشگری پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه دو اراک در نظر دارد کارگاه آموزشی روش تحقیق  را از تاریخ 10آذربرگزار نمایددانش آموزان عزیز جهت ثبت نام به پژوهش سرای دانش آموزی مراجعه نمایند.